Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraften minskar inte koldioxidutsläppen

Annons

Miljödebattören Anders Wijkman påstår att debatten om vindkraften och jobben startades i och med Marian Radetzkis och min artikel i Dagens Industri den 3 december. Detta är felaktigt. Det är istället vindlobbyn som i sin pamflett Jobb i medvind ställt utsikter om att 12 000 nya jobb kan skapas i Sverige om utbyggnadstakten av vindkraft ökas så att det till år 2020 byggs 15 TWh vindkraft till lands och 10 TWh vindkraft till havs. Att detta är en orealistisk förväntan av lobbyisterna i Svensk Vindenergi (SV) tycks vara en uppfattning som även Anders Wijkman delar, vilket är bra.

Vindlobbyns jobbappell är uppenbart ägnat att stärka politikernas motivation att öka ambitionerna i elcertifikatsystemet och skapa ett särskilt riktat stöd för vindkraft till havs, dvs ännu mer subventioner.

I övrigt tyngs Anders Wijkmans artikel av en rad sakfel. Svensk elproduktion är till 97 % koldioxidfri varför vindkraften inte alls bidrar till att minska utsläppen eller stabilisera klimatet. Potentialen för bioenergi fram till 2020 är ca 20 TWh enligt Kungliga Vetenskapsakademin (KVA), inte de 5-10 TWh som Anders Wijkman anger. KVA:s underlag visar också tydligt att vindkraften inte behövs för att Sverige skall nå målet om 50 % förnyelsebar energi år 2020.

Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) har i samarbete med bl.a. Energimyndigheten, Svensk Energi och Svenskt Näringsliv utarbetat rapporten Vägval energi. Rapporten visar att ny vindel är bland de allra dyraste sätten att producera elenergi, endast solkraft är dyrare. En utbyggnad av vindkraften blir kostsam för svensk samhällsekonomi.

Om vindkraften är så billig som Wijkman påstår uppstår betydande utrymme för minskade subventioner, och kraven på ökat stöd kan lämnas därhän. Att Anders Wijkman är styrelseledamot i Svensk Vindkraftsförening och själv vindkraftsägare säger nog mer om vad frågan egentligen handlar om.

Jonny Fagerström

Föreningen Svenskt Landskapsskydd

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel