Annons
Vidare till st.nu
Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig samt för att säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. ⇒ Läs mer om cookies

Vindkraften ska utvecklas med respekt för närboende

Sverige behöver mer förnybar energi. Det är politiker på alla nivåer överens om. Fördelarna med vindkraft är många. Få energikällor är så rena, utsläppen av koldioxid är i princip obefintliga. Dessutom utgör vindkraft ett bra komplement till vattenkraft. När det blåser kan vattenkraftverk stängas av och vatten sparas för senare användning.

SSVAB, Statkraft SCA Vind AB, bygger just nu ett antal vindparker i Jämtland och Västernorrland. Parkerna började projekteras 2007 och har sedan dess prövats i alla instanser. Samråd har under tillståndsprocessen genomförts i flera omgångar med närboende. Beslutsprocessen enligt miljöbalken har genomförts till punkt och pricka och beslut och miljökrav följer praxis i svensk lagstiftning.

Etablering av vindkraft innebär arbetstillfällen i de regioner där vindparkerna byggs. En rapport från slutet av 2014* visar att det handlar om åtskilliga arbetstillfällen. Det gäller självklart under uppbyggnadsfasen men sedan även under den följande driften av vindparkerna. En vindpark med cirka 35 vindkraftverk bidrar till fler än tio arbetstillfällen under hela dess livslängd. Dessutom tillkommer positiva kringeffekter på det regionala näringslivet i köpta tjänster.

Den mest påtagliga inverkan för närboende vid uppförandet av en vindpark är att den kan upplevas som störande, dels visuellt och dels genom ljud. Därför är det viktigt att vi löpande drar lärdomar inför kommande utbyggnad.

Vi har värdefulla erfarenheter av den process som genomfördes i samband med utbyggnaden av vindparkerna Stamåsen, Mörttjärnberget och Ögonfägnaden som nyligen tagits i drift och Björkhöjden som är under uppbyggnad. Där genomför vi nu noggranna långsiktiga mätningar och har fördjupat dialogen med närboende avseende upplevda störningar. I området kring Ögonfägnaden och Björkhöjden genomför vi även mätningar på begäran från Länsstyrelsen och i det första mätresultatet kunde vi konstatera att parkens ljudnivåer understiger de krav som ställs i tillståndsvillkoren för våra vindparker, men att låga nivåer av ett lågfrekvent ljud finns som ändå kan upplevas störande av några närboende. Vi beklagar det.

Målet är att minimera denna typ av påverkan. Det görs dels genom intrimning av anläggningarna men också genom utvecklingsarbete tillsammans med våra leverantörer av själva vindkraftverken. Vi har sedan tidigare även beslutat att göra en långsiktig uppföljning av ljud. Syftet är att få en bättre egenkontroll av verksamheten och dessa mätningar kommer att pågå under minst ett år. Här kommer ljud direkt från vindkraftverken och ljud vid bostäder att mätas och stämmas av mot de ljudnivåer som är teoretiskt beräknade.

Vindkraft kommer att vara en viktig del i omställningen till ett hållbart energisystem för hela Sverige. Men om vindkraft ska bli den hållbara energikälla som vi alla vill måste den självklart tas fram med stor respekt för de närboendes upplevelser. Som ett komplement till vårt eget arbete ser vi gärna att närboende både söker information samt rapporterar eventuella störningar på den ljudlogg som finns på vår webbplats www.vindkraftnorr.se. Det utgör värdefull information i vårt arbete med att minimera störningarna.

Jakob Norström

Vd SSVAB (Statkraft SCA Vind AB)

* (Andersson, Christer. 2014. Arbetskraftförsörjning och sysselsättningseffekter vid etablering av vindkraft. Studie av SSVAB etablering i Mörttjärnberget. Strömsunds Kommun, Nätverket för vindbruk)

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel