Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En bransch med många gråzoner

Ursula Cronsten på Konsumentverket anser att den som funderar på att köpa träningskort ska titta noggrant på hur avtalen är utformade. Många avtalsvillkor är oskäliga, anser konsumentverket.

Annons
Under de senare åren har det kommit in många klagomål angående gymmens avtalsvillkor till Konsumentverket. Så många att Konsumentverket under våren tog kontakt med de mindre anläggningarnas paraplyorganisation.
Bland annat handlade det om kravet på skriftlig uppsägning av avtal, rätten till prishöjningar och andra förändringar under avtalsperioden samt ansvarsfrihet om det händer en olycka under träningspasset. Det var enligt vår åsikt oskäliga avtalsvillkor.
Med pressen på sig att antingen ordna upp villkoren eller att ärendet fördes vidare till marknadsdomstolen, enades parterna om vissa riktlinjer. Vid större förändringar i verksamheten måste företaget höra av sig minst en månad innan. Ansvaret för olyckor under träningspassen är företagets ansvar och avtal kan också sägas upp muntligt.
Nyligen kom en dom angåede automatisk förlängning av ett-årsavtal. Marknadsdomstolens inställning är att detta är ett oskäligt avtal. Visserligen gällde det i det här fallet ett teveföretag men kan också tillämpas inom andra områden.
Nu pågår diskussioner mellan Konsumentverket och träningsföretagen Sats och World Class. Trots de nyligen ingågna avtalen med paraplyorganisationen finns det fortfarande många oklarheter i de olika företagens avtalsvillkor.
Även om Konsumentverket kan påverka förutsättningarna från branchen måste kunderna noga läsa igenom det som står i avtalen. Så fort det är undertecknat så är det giltigt om det inte direkt bryter mot lagen, säger Ursula Cronsten.
Hennes råd till den som funderar på att köpa träningskort är alltså att noga läsa avtalsvillkoren om bland annat uppsägningstider. Det kan variera mycket mellan olika anläggningar. Ibland kan det vara bättre att köpa kort för en kortare tid, även om priset i vissa fall blir dyrare.
Konsumentverket rekommenderar också att företagen ska använda sig av begreppet social force majeure. Det vill säga sådana omständigheter som man inte kan påverka. Exempelvis sjukdom och hastigt förändrade levnadsomständigheter.

Mer läsning

Annons