Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ewa Söderberg tillbakavisar kritik

– Anklagelsen om att jag brutit mot kommunallagen är befängd och saknar grund, den är på gränsen till förtal, meddelar landstingsstyrelsens ordförande Ewa Söderberg (s) i ett pressmeddelande. Men Jacomina Beertema (m) står fast vid sin kritik.

Annons
Vid landstingsstyrelsen i mars stod socialdemokraterna fast vid att psyk-sverker inte skulle gälla vid fördelning av medlen. Ordningen som skulle tillämpas var den samma som för övrig sverkerfördelning, att antalet äldre invånare avgör hur stor andelen blir. Detta trots att det tidigare påvisats att det i stället är unga som är överrepresenterade inom den öppna psykiatriska vården.
Vid det mötet yrkade Beertema att psyk-sverker skulle införas, förslaget fälldes av s-majoriteten.
Men i går meddelade Ewa Söderberg att nu diskuteras om man inom den beslutade psykiatriramen ska göra en omfördelning och vikta unga människor mera. Vilket är enligt psyk-sverker.
Det här är en vändning efter turbulensen som blivit, säger Jacomina Beertema.
Ewa Söderberg undrar också varifrån Jacomina Beertema fått sina uppgifter om hur beslutsgången varit.
Jacomina Beertema redogör för att hon i början av mars hade ställt frågor till ekonomidirektören och budgetchefen om budgeten för psykiatrin. Hon fick då svaret att den politiska ledningen sagt nej till att tillämpa psyk-sverker inom psykiatrin för perioden 2008-2010. Hon fick även svaret att beslutet hade tagits i ekonomiledningsgruppen.
Och där sitter endast en politiker: styrelsens ordförande. Hon har inte heller i pressmeddelandet förnekat att hon tagit beslutet själv.
Ewa Söderberg skriver att landstingets ekonomiledningsgrupp är en beredningsgrupp för landstingsrådet och landstingsdirektören där de träffar ledningsstabens tjänstemän för att bli informerade. Gruppen är ett beredningsorgan som är till för majoriteten och Ewa Söderberg menar att det skulle vara absurt att föra protokoll som sedan redovisas för styrelsen.
Jacomina Beertema konstaterar i sin tur att gruppen inte är ett politiskt beredningsorgan.
Om det bara är information som mötet rör är det inget problem. Men när man ger direktiv under mötena blir det en helt annan sak, då behövs protokoll och information till styrelsen vid nästa styrelsemöte som jag hävdar i motionen.

Mer läsning

Annons