Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Företag hotas av vite för avfallsdumpning

/

Två företag ska sanera en förorenad fastighet i Stordalen, Bergeforsen, före årsskiftet. Annars riskerar de dyra vitesförelägganden, det har miljökontoret i Timrå beslutat efter inspektion på fastigheten.

Annons

Kravet på städning och omhändertagande omfattar fem punkter, alltifrån bortforsling av bilar och annat skrot till sanering av jord som förorenats av olja och kemikalier.

Varje punkt förenas med ett vitesbelopp om åtgärderna inte utförts inom angiven tid. Totalt omfattar beloppen 340 000 kronor.

– Det avfall som förvaras på fastigheten ovan jord ska forslas bort av godkänd transportör till godkänd mottagare.

– Farligt avfall som förvaras i behållare, tankar och andra kärl ska fraktas av godkänd transportör till godkänd mottagare.

– Skrotbilar ska köras av godkänd transportör till godkänd bilskrot.

– Synliga föroreningar i mark som bland annat härrör från lackeringsverksamhet i fastighetens garage ska saneras av sakkunnig.

– En sakkunnig ska anlitas för att göra en plan för hur det nedgrävda avfallet på hela fastigheten ska tas om hand på miljömässigt, tekniskt och ekonomiskt bästa sätt.

Åtgärderna för samtliga punkter ska dokumenteras och styrkas med intyg som redovisas för miljökontoret. För marksaneringen som kräver särskild undersökning ska redovisas senast den sista mars nästa år.

Klagomål i september

Det var i september som klagomål kom till kommunen. Två miljöinspektörer och en byggnadsinspektör besökte platsen och hittade många missförhållanden.

Mycket avfall hade grävts ned på platsen, bland annat upptäcktes elskrot, kylskåp och en spis. Batterier, oljor, lösningsmedel, färgrester och spillolja hittades men mycket är dolt under jordmassor.

Övertäckningen med jord gör att delar av tomten är riskabla att gå på eftersom det ligger rostande tunnor och annat under jorden.

Det finns också uppstickande föremål som människor och djur kan skadas av. Fastigheten är inte heller inhägnad vilket ökar risken för de som rör sig i området.

Miljökraven riktas mot båda företagen som solidariskt ska åtgärda föroreningarna. Det gäller ett företag från Timrå och ett från Sundsvall.

Mer läsning

Annons