Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Ge Aware-eleverna arbetsro

Annons

Eftersom mitt namn förekommit i media med anledning av turbulensen kring Ånge kommuns upphandling av utbildningstjänster för AWARE-programmet, känner jag ett behov av att klarlägga några saker. Jag gör det i egenskap av ansvarig samordnare för programmet sedan 2003 och dristar mig påstå ha god kunskap och erfarenhet beträffande verksamheten.

1. Det finns en allmänt utbredd missuppfattning att val av ett dyrare anbud skulle drabba skattebetalarna i Ånge kommun. Detta är fel eftersom utbildningsplatserna betalas av elevernas hemkommuner. I den årskurs som den aktuella upphandlingen avser kommer endast fyra av fyrtiotvå från Ånge.

2. Att jag förordat ett av anbuden har inget att göra med min inställning till friskolor. Den är uteslutande ett uttryck för min uppfattning om vilken av anbudsgivarna som kan erbjuda eleverna den kvalitativt bästa utbildningen. Sedan Doctus kom med i bilden anser jag nämligen att utbildningen tillförts såväl högre kompetens som bättre planering och samarbetsklimat. Detta har primärt gynnat eleverna och jag anser bestämt att skolan i första hand är till för dem och inte för att tillfredsställa andra intressen. Beträffande arbetstillfällen i kommunen torde det vara egalt vilken utbildningsentreprenör som anlitas.

3. De ungdomar som valt AWARE har en klar uppfattning och bild av den utbildning de valt, med därtill hörande förväntningar. Detta grundar sig i första hand på information via AWARE:s hemsida eller besök på något av de öppet hus som anordnats, där man fått se utrustning och övningsområde, träffat instruktörer och äldre elever samt även själva fått prova på enklare övningar. Självklart kunde endast den för tillfället aktuella verksamheten presenteras. Att nu – en bra bit in i höstterminen – ändra till något annat, skulle orsaka oro, förvirring och besvikelse hos både elever, föräldrar och personal.

Den 16 augusti började den sista elevkullen enligt det tillstånd som AWARE för närvarande har som riksrekryterande gymnasieutbildning. Ansökan om förlängning, enligt de nya regler som kommer att gälla när GY11 träder i kraft, har skickats in till Skolverket och svar har utlovats senare denna höst. Vad AWARE behöver nu, detta sista år på det innevarande tillståndet, är inte kaos utan arbetsro för både elever och personal. Framtiden vet vi inget om, men min övertygelse är att AWARE fyller en viktig funktion som ett unikt gymnasieprogram och har en god utvecklingspotential.

Jag stödjer alltså det tilldelningsbeslut som humanistiska nämndens arbetsutskott tog den 15 september och hoppas att med detta inlägg tydligt kunnat motivera min ståndpunkt. Jag har inte för avsikt att gå vidare i skriftlig polemik med andra uppfattningar.

Kjell Grip

Utbildningssamordnare för AWARE

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en debattartikel.

Skriv artikel

Mer läsning

Annons