Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Giftet i slammet från reningsverken hamnar i maten

/

Annons

Alarmerande rapporter från Livsmedelsverket visar att innehållet av svåra miljögifter nu även finns i mjölk, ägg och kött - samma typ av gifter som i fet Östersjöfisk. Verket har i flera år varnat för att äta just fet Östersjöfisk oftare än 2-3 gånger per år. Varningarna har särskilt riktats till kvinnor i fertil ålder och barn och ungdom.

Om nu samma slags gifter kan påvisas även i baslivsmedel som mjölk, ägg och kött är det minst sagt oroväckande. Vi kan inte dra någon annan slutsats än att det totala intaget gifter från vardaglig mat blir minst lika stort, om inte större, än intaget från fet Östersjöfisk som äts 2-3 gånger per år. Även om gifthalterna tycks vara lägre så äter vi ju så mycket mer av mjölk, ägg och kötträtter.

 I början av året slog Livsmedelsverket dessutom larm om att det fortfarande finns alltför mycket tungmetaller i barngröt och välling. Det är också skrämmande. Skall dagens stressade barnfamiljer behöva återvända till förkrigstiden då alla själva kokade sin gröt och välling? Och kanske inte ens det hjälper, för vem vet var mjölet och grynen har odlats? Råvarorna kan i värsta fall komma från åkermark, som fullt medvetet och fullt lagligt har kontaminerats med avloppsslam från de reningsverk vi har i landet. 

Så kan vi inte ha det fortsättningsvis i ett högteknologiskt, civiliserat samhälle som det svenska.

Slam från reningsverk innehåller alla tänkbara och otänkbara gifter. Plus ett okänt antal kemiska föreningar vars effekter nästan inte alls har studerats. Det finns bara ett avloppsnät i varje tätort och så gott som allt flytande avfall leds till ett reningsverk. Där processas avfallet i flera steg, bland annat genom tillsats av mer kemikalier och metallavfall. Som slutprodukter få man dels slam, dels vatten. Om vi utgår ifrån att vattnet är hyggligt rent när det släpps ut igen så finns gifterna kvar i slammet. Svårare än så är det inte.

 Det är högst sannolikt att det finns ett samband mellan den ökande förgiftningen av baslivsmedel och spridningen av kontaminerat slam på åkerjord. Man behöver inte vara professor i kemi för att begripa att detta inte är bra. Det räcker faktiskt med vanligt sunt förnuft. I ärlighetens namn skall tilläggas, att det är långt ifrån alla svenska lantbrukare som tillåter slamspridning. På många håll är motståndet kompakt trots tuffa ekonomiska villkor för jordbruket. All heder åt alla de bönder som inser, att det är ren och skär galenskap att förvandla odlingsjordarna till soptippar.

Vem bär då ansvaret för att vi får allt giftigare mat på våra tallrikar? Det är förstås Riksdagen, vår lagstiftande församling. Politikerna bär ansvaret och måste nu axla det genom att stoppa fortsatt slamspridning. I annat fall vore det ju hederligare att stryka miljömålet Giftfri miljö och uppmana medborgarna att glömma hela saken. Man kan f ö undra: gäller inte Miljöbalken längre?

Varifrån kommer miljögifterna som nu börjat dyka upp i mjölk, ägg och kött? Med största sannolikhet från djurens foder, som förorenats av avloppsslam dumpat på odlingsjordar. I dag sprids ca 25 % av allt kontaminerat avloppsslam på åkermark, men målet är att bli kvitt ännu merslam på detta sätt.

Naturvårdsverket har rapporterat, att alla de miljögifter Livsmedelsverket ideligen varnar för när det gäller fet Östersjöfisk även finns i avloppsslam. Naturvårdsverket slår också fast, att slam är ett avfall men att det finns ett kvittblivningsintresse från kommunernas sida.

Svenska Naturskyddsföreningen har gjort en analys av riskerna med slamspridning och kom till slutsatsen att den bör avbrytas omgående. Läkare för Miljön har gjort ett liknande ställningstagande.

Nordiska Ministerrådet pekar i en färsk rapport på den så kallade cocktaileffekten av tiotusentals kemiska föreningar i miljön. En cocktail av bland annat hormonstörande miljögifter är en bra sinnebild för vad det i själva verket handlar om. Forskare har t ex hittat cirka 250 olika kemikalier och miljögifter i navelsträngsblod. Vilken start på livet!

Vår uppmaning – och här tror vi att vi talar för flertalet konsumenter - blir därför: Stoppa fortsatt slamspridning på åkermark nu. Denna oacceptabla hantering är ett allvarligt hot mot folkhälsan både på kort och på lång sikt! 

Lena Jarlöv, arkitekt, docent

Tord Melander, journalist, författare

Helena Plumeyer, trädgårdsmästarekandidat

samt närmare 2 000 undertecknare av Uppropet mot avloppsslam

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons