Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Stå upp för allas rätt till ett gott liv

Annons

Kalla Faktas program Avslag till varje pris (10/11 2013) om hur kommuner med hjälp av konsulter försöker undvika att ge stöd åt personer med funktionsnedsättning måste bli en riktig larmklocka för ansvariga politiker på såväl kommunal som nationell nivå. Programmet visar en otäck bild av Sverige 2013 där personer med funktionsnedsättning betraktas som en belastning snarare än en fullvärdig kommunmedborgare. Kommunala tjänstemän på kurs får lära sig att det handlar om en förhållandevis liten grupp som äter mycket pengar. Man lär sig också att man med en raljant och nedlåtande ton kan förmedla dessa avslag.

Vi önskar vi kunde säga att vi är förvånade, men det är vi inte. Däremot mycket oroade. Den som söker samhällets stöd bemöts alltför ofta med ifrågasättande av sina behov och betraktas som en motpart och belastning. I själva verket ska det vara precis tvärtom. Våra kommunala tjänstemäns uppgift är att förmedla medborgarna det stöd som kan behövas i olika livssituationer och som vi gemensamt har beslutat om.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. Samtliga dåvarande riksdagspartier stod bakom lagen med rättigheter för personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar. Lagen ska garantera dessa personer stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. Målet är att personer med funktionshinder ska få möjlighet att leva som andra. LSS är en rättighetslag där ekonomiska överväganden inte får ligga till grund för besluten utan det är behovet för den enskilde som ska ligga till grund.

Bengt Westerberg, lagens fader och dåvarande socialminister, intervjuades efter Kalla Faktas program och han hävdar att lagstiftarnas intention genom att skapa lagen var att reformen skulle växa precis som den gjort och då naturligtvis komma att kosta mera, en helt naturlig utveckling. Med förvåning säger han efter att ha sett inslaget i Kalla Fakta att det nu verkar som politiker och tjänstemän går emot detta eftersom man tittar hur man på bästa sätt kan dra ner kostnaderna för insatserna vilket då går helt emot LSS-lagens intension. Detta måste få ett slut!

Under de senaste åren har vi i Intresseorganisationerna följt en mycket oroande utveckling i Västernorrland likväl som i hela Sverige där insatser enligt LSS på ett godtyckligt sätt har dragits undan eller avslagits. Människor som under många år har haft insatser enligt lagen bedöms plötsligt, utan att hälsotillståndet förändrats och ibland till och med försämrats, inte längre ha en betydande funktionsnedsättning och omfattande behov av stöd så insatserna dras in eller avslås, helt eller delvis.

NU är det är dags att återställa tillämpningen av LSS till de ursprungliga intentionerna om att det är behoven och inte kostnaderna som ska vara det styrande och att varje enskild handläggare ska ta hänsyn till de fyra fundamenten som lagen vilar på: valfrihet, självbestämmande, integritet och delaktighet när de fattar sina beslut.

Nu behövs mer än någonsin modiga politiker som kliver fram och står upp för allas lika värde och rättar till det som gått fel. Vem blir först att anta utmaningen eller vågar man inte ta fighten?

RBU, föreningen för rörelsehindrade barn och ungdomar

Attention, förbundet för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

FUB, föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

Autism- och Aspergerförbundet

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Har du något att säga?

Skriv en insändare

Skriv artikel

Mer läsning

Annons