Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

En god man bör besitta ett visst mått av godhet

/
  • Badrummet hemma hos Berra. Här levde han alltså i fullständig misär utan att den gode mannen gjorde något åt det.

Få som tagit del av historien om "Berra", som dog i ren misär efter att hans gode man inte tillgodosett hans behov, har lämnats oberörda. Tyvärr är "Berra" inte den ende som drabbats av att kontrollen brister när det gäller gode män. En snabb googling ger mängder av träffar på artiklar som beskriver hur gode män misskött sig, hur de förskingrat pengar från sina huvudmän i stället för att förvalta dem.

Annons

Överförmyndarnämndens ordförande i Sundsvall, Elisabeth Unander, har varit öppen med bristerna och för Sundsvalls Tidning berättat att man ligger så pass efter att redovisningen för 2013 ännu inte är klar. I fallet "Berra" kunde missförhållandena pågå i flera år på grund av bristande kontroller.

Glädjande nog tar Sundsvalls kommun problemet på allvar och tillför nu extra pengar till Överförmyndarnämnden. Fler handläggare ska anställas och även utbildningsinsatser göras.

Att vara god man är inte särskilt lukrativt. Det är ett i grunden ideellt engagemang. Med jämna mellanrum tas frågan om professionalisering av uppgiften upp. Traditionen att god man-uppdraget ska vara ideellt är stark. Det är också rimligt att i ett humanistiskt samhälle hjälpas åt att ta hand om varandra utan att tjäna pengar på det. Denna tradition påverkar givetvis vilka som söker sig till uppdraget. I lagtexten står att den som kan komma ifråga som god man ska vara "erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig för uppdraget".

Det finns många yrken som i mångt och mycket handlar om personlig lämplighet och medkänsla, där ingen skulle komma på tanken att anse att jobbet därför borde göras ideellt, så frågan är varför detta synsätt tycks så självklart när det kommer till gode män? De har stort ansvar för några av de mest röstsvaga i samhället, personer som ofta saknar möjlighet att anmäla och slå larm då den gode mannen brister i sina åtaganden.

Efterfrågan på gode män är stor och trycket ökar i takt med dels en ökad andel äldre som lever längre, dels allt fler ensamkommande flyktingbarn som har rätt till god man. Detta uppdrag är inte sällan mer omfattande än övriga god mansuppdrag. Det är svårt för kommunerna att hitta personer som är villiga att axla ansvaret.

I januari 2015 ändrades lagen om gode män, i syfte att göra uppdraget något mer attraktivt. Dock finns fortfarande inget krav på obligatorisk utbildning, inte heller är arvodena särskilt frestande. Rutinerna också ser väldigt olika ut i olika kommuner.

Ekvationen är inte helt enkel att lösa. Det måste finnas tillräckligt många som vill ta på sig uppdraget för att alla som har rätt till en god man också ska få det. Samtidigt går det inte att tumma på rättssäkerheten, och kontrollen måste bara fungera. Ett första steg skulle kunna vara att höja arvodet något, och införa krav på obligatorisk utbildning. Självklart måste även Överförmyndarnämnden ha resurser att utföra nödvändiga kontroller, och förhoppningsvis är den delen av problemet nu löst i Sundsvall.

Det måste ändå påpekas att det inte ska spela någon roll var i landet man bor när det kommer till en sådan viktig sak som rättssäkerhet för den enskilde. Särskilt när den enskilde hör till de röstsvaga och står i beroendeställning till i det här fallet sin gode man.

Mer läsning

Annons