Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det. ⇒ läs mer om cookies

Olika kön, olika lön

/
  • I finansbranschen finns de mest ojämställda lönerna enligt en ny rapport från Saco.

Annons

Löneskillnaderna mellan kvinnor och män har minskat de senaste åren. Det är såklart en glädjande trend. Men ändå är skillnaderna fortfarande stora.

I går släppte Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) en rapport som visar att lönerna för samma befattning skiljer sig beroende på kön. Att fler män än kvinnor når karriärtoppen samt att löneskillnaderna mellan olika yrkeskategorier beror på vilket kön dessa domineras av.

Ingen yrkessektor går fri från ansvar. Inom landstingen råder det största lönegapet men också inom kommunal, statlig och privat sektor förekommer betydande skillnader.

Till en del kan mönstret förklaras av den obalanserade könsfördelningen på de höga befattningarna, vilka domineras av män. Det är där lönerna beslutas och där det outtalat avgörs vilka som kommer att sporras att klättra uppåt i karriären och vilka som inte kommer att nå högre. Den senare kategorin utgörs till störst del av kvinnor. De begränsas av "glastaket", det osynliga strukturella hindret mot en högre karriär.

En stor del av förklaringen är föräldraledigheten. Studien visar att lönerna är mer jämställda inom alla yrkeskategorier upp till ungefär 30-årsåldern. Det är då kvinnor skaffar barn, eller förväntas skaffa barn. Män är visserligen precis lika bidragande till att familjer bildas men föräldraskapet påverkar märklig nog inte männens löner.

Här tror vi att föräldraförsäkringen kan lösa en del av problemet. ST har tidigare argumenterat för en tredelad försäkring som vi menar skulle sporra föräldrar att dela upp ledigheten mer jämställt mellan sig. Det i sin tur skulle få arbetsgivare att inte så trångsynt ta för givet att det är kvinnorna som kommer att vara hemma med barnen. Och att de därmed inte är att räkna med när det gäller en vidare karriär.

Saco pekar också på de individuella lönesamtalen som en väg mot mer jämställda löner.

Fortfarande finns dock ett problem som inte är lika enkelt att ta itu med. Det gäller den strukturella löneskillnaden för olika yrkeskategorier, där lönerna tycks bestämmas utifrån om arbetet är så kallat kvinnligt eller manligt. Kvinnliga arbeten värderas regelmässigt lägre än manliga.

I ljuset av detta är det märkligt att vissa stolta refererar till oss som världens mest jämställda land. För vad spelar det för roll när vi fortfarande värderar kvinnors yrkesinsatser mycket lägre än männens? Då ska man dessutom ha i åtanke att vi bara har pratat löner och inte nämnt alla andra områden i samhället där kvinnor värderas lägre och systematiskt diskrimineras.

Mer läsning

Annons